Veiklos audito tikslas – įvertinti, ar audituojamas subjektas savo veiklą vykdo vadovaudamasis taupumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, taip pat parodyti veiklos tobulinimo galimybes. Veiklos audito metu galima numatyti tam tikrą riziką, galinčią turėti neigiamos įtakos įstaigos ar organizacijos veiklai. Taigi veiklos auditas leidžia nustatyti ne tik esamas, bet ir tikėtinas problemas, todėl tai yra labai svarbi prevencijos priemonė, ypač aktuali aviacijos verslo srityje.

UAB „Dialogus“ turi bendradarbiavimo sutartis su audito įmonėmis, kurių pagrindu gali dalyvauti aviacijos įmonių audito vykdyme, teikdama specialias konsultacijas civilinės aviacijos klausimais.

UAB „Dialogus“ organizuojamas auditas gali aprėpti saugumo auditus, inspektavimus, patikrinimus, bandymus ir tyrimus, nustatant priemonių ir procesų neatitikimus ar silpnas vietas ir parengiant koregavimo planus.