Nuotolinių aviacijos saugumo mokymų kainos

Kategorija Pavadinimas Įeinantys moduliai Trukmė, min Kaina, EUR*

IV

Krovinių ir pašto saugumo kontrolę, iskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas

1,2,3,7,8,9,17 165 17

VI

Oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas 1,2,3,7,8,9,19 165 17

XII,XIII,XIV

Orlaivio įgulos aviacijos saugumo, orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekančių asmenų, orlaivio apsaugą užtikrinančių asmenų mokymai (pagal NCASMP XII,XIII,XIV) 1,2,3,4,7,8,9,(24),(25),(26) 150 (90),(35),(120) 40

XVIII

Asmenų, išskyrus keleivius, kuriems nelydimiems reikia patekti į riboto patekimo zoną, mokymas 1,2,3,4,7,8,9 150 15
XX Bendras pažintinis aviacijos saugumo mokymas asmenims, kurie gabena patikrintą paštą ar krovinius arba gali patekti prie orlaivio atsargų arba oro uosto atsargų 1,2,3,8,9 110 11
Modulis Pavadinimas

Trukmė, min

Kaina, EUR*

4

Oro uosto patekimo kontrolės sistema

30

4

17

Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai

45

6

19

Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai

45

6

24

Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas

90

16

25

Orlaivio apsaugos reikalavimai

35

4

26

Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius

120 16

24,25,26

Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas, orlaivio apsaugos reikalavimai, saugumo procedūros, taikomos apsaugoti orlaivį ir keleivius

245

27

*PVM netaikomas