UAB „Dialogus“ organizuojami pavojingų krovinių (DGR) vežimo oro transportu kursai skirti orlaivio įgulos nariams, skrydžio įgulos nariams bei orlaivio krovą planuojantiems ir prižiūrintiems darbuotojams bei aviacijos saugumo darbuotojams, kurie atlieka keleivių ir jų bagažo, krovinių, pašto, atsargų patikrinimą.

Civilinės aviacijos administracija patvirtino UAB Dialogus“ kaip ūkio subjektą, turintį teisę vykdyti pavojingų krovinių vežimo oro transportu mokymus nuotoliniu būdu.

Esant pageidavimui, DGR mokymus galime organizuoti Jūsų įmonėje ar UAB „Dialogus“ auditorijoje.

UAB „Dialogus“ suteikta teisė mokyti šių kategorijų asmenis:

  • IX kategorija – keleivius aptarnaujantys darbuotojai
  • X kategorija – skrydžio įgulos nariai, orlaivio krovos planuotojai ir ją prižiūrintys (kontroliuojantys) darbuotojai
  • XI kategorija – orlaivio įgulos nariai (išskyrus skrydžio įgulos narius)
  • XII kategorija – aviacijos saugumo darbuotojai, atliekantys keleivių ir jų bagažo, krovinių, pašto, atsargų patikrinimą

UAB „Dialogus“ pavojingų krovinių (toliau-DGR) vežimo oro transportu mokymus organizuoja pageidaujant konkrečiai įmonei arba atviruosius mokymus, dalyvaujant skirtingų įmonių darbuotojams. Kaina užsakant mokymus individualiai gali skirtis dėl mokymų dalyvių skaičiaus ir dėl miesto, kuriame norima vykdyti mokymus.

Dėl tikslių kainų susisiekite su mumis.