Instruktoriaus vykdomų aviacijos saugumo mokymų kainos

Kategorija Pavadinimas Įeinantys moduliai Kategorijos trukmė, min Pirminių mokymų kaina, EUR* Kartotinių mokymų kaina, EUR*
I Keleivius, asmenis, rankinį bagažą ir nešamus daiktus tikrinančių asmenų mokymas 1,2,3,4,7,8,9,10,28 480 79 48
II Bagažo skyriuje vežamą bagažą tikrinančių asmenų mokymas 1,2,3,4,7,8,9,11,28 360 76 40
III.1 Krovinius ir paštą tikrinančių asmenų mokymas (be įrangos) 1,2,3,7,8,9,16,17,28 435 73 40
III.2 Krovinius ir paštą tikrinančių asmenų mokymas (su įranga) 1,2,3,7,8,9,16,17,28, (12,15) 515 85 40
IV Krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, atliekančių asmenų mokymas 1,2,3,7,8,9,17 165 37 29
V Oro uosto atsargas tikrinančių asmenų mokymas 1,2,3,7,8,9,18,19,28 435 72 32
VI Oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas 1,2,3,7,8,9,19 165 37 29
VII Orlaivio atsargas tikrinančių asmenų mokymas 1,2,3,7,8,9,20,21,28 435 72 32
VIII Orlaivio atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas 1,2,3,7,8,9,21 165 37 24
IX Patekimo kontrolę oro uoste vykdančių, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekančių asmenų mokymas 1,2,3,4,5,7,8,9,28 240 47 24
X Transporto priemones tikrinančių asmenų mokymas 1,2,3,4,7,8,9,22,28 360 59 34
XI Už bagažo priklausomybės nustatymą atsakingų asmenų mokymas 1,2,3,7,8,9,23 150 50 32
XII Orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekančių asmenų mokymas 1,2,3,7,8,9,24 240 47 24
XIII Orlaivio apsaugą užtikrinančių asmenų mokymas 1,2,3,4,7,8,9,25 180 35 16
XIV Oro vežėjo orlaivio įgulos narių mokymas 1,2,3,7,8,9,26 240 47 24
XV Asmenų (viduriniosios grandies vadovų), kurie tiesiogiai vadovauja saugumo kontrolę vykdantiems asmenims, mokymas 27, 28 ir tie moduliai, pagal kuriuos mokomi šiems asmenims tiesiogiai pavaldūs darbuotojai 51 31
XVI Aviacijos saugumo vadovų mokymas 1,2,3,7,8,9,27,28,(29) 390 (870) sutartinė sutartinė
XVIII Asmenų, kuriems nelydimiems reikia patekti į riboto patekimo zoną, mokymas 1,2,3,4,7,8,9 150 41 nėra kartotinių
XX Bendras pažintinis aviacijos saugumo mokymas 1,2,3,8,9 100 29 16
Orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekančių ir orlaivio apsaugą užtikrinančių asmenų bei  oro vežėjo orlaivio įgulos narių mokymas. 1,2,3,4,7,8,9,24,25,26 420 110 79

*PVM netaikomas.
Nurodytos kainos galioja grupėje esant ne mažiau penkiems asmenims.

Sudarant ilgalaikę mokymų sutartį, galime pritaikyti nuolaidą.