Tenkindami aviacijos įmonių poreikius taip pat organizuojame vidinius bei individualius seminarus teisės aktų apžvalgos ir pakeitimų, kokybės kontrolės, audito klausimais.

Organizuojame mokymus oro uostų bei aviakompanijų darbuotojams dėl darbo su riboto judrumo asmenimis arba asmenimis, turinčiais ypatingų poreikių (Persons with Reduced Mobility). Galime parengti priemonių ir galimų procedūrų planą, kuris užtikrintų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru reikalavimus.

Vykdome mokymus oro keleivių teisių temomis. Giname ne tik privačių asmenų, kaip keleivių teises, bet ir konsultuojame oro vežėjus, kelionių organizatorius, kelionių agentūras vežimo oro transportu paslaugų teikimo, nepažeidžiant keleivių teisių, klausimais.

Susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos.