Mediacija tai tarpininkavimas įvairiuose ginčuose ir konfliktinėse situacijose, siekiant sutaikymo arba nustatytų tikslų. UAB „Dialogus“ gali tarpininkauti tais atvejais, kai abiejų ginčo šalių susitarimu tarpininku pasirenkama trečioji šalis. Taip pat galimas tik vienos šalies konsultavimas, jeigu yra akivaizdus kitos šalies pranašumas metodų ir specialistų pasirinkime.

Mediacijos principai gali būti naudojami sprendžiant ginčus tarp aviacijos verslo subjektų, visuomeninių organizacijų, fizinių asmenų bei valstybės institucijų.