UAB “Dialogus” 2012 m. birželio 28 d. Civilinės aviacijos administracijos (CAA) direktoriaus įsakymu Nr. 4R – 175 patvirtinta kaip ūkio subjektas, turintis teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus nuotoliniu būdu.

Nuotoliniai mokymai organizuojami pagal Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo mokymų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3-261.

Šiuo metu vykdome šių kategorijų nuotolinius mokymus:

IV. Krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas

VI. Oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas

XIII. Orlaivio apsaugą užtikrinančių asmenų mokymas

XIV. Oro vežėjo orlaivio įgulos narių mokymas

XVIII. Asmenų, kuriems nelydimiems reikia patekti į riboto patekimo zoną, mokymas. Šis kursas skirtas asmenims, išskyrus keleivius, kuriems nelydimiems reikia patekti į oro uosto riboto patekimo zoną

XX. Bendras pažintinis aviacijos saugumo mokymas. Šis kursas skirtas asmenims, kurie gabena patikrintą paštą arba krovinius ar gali patekti prie orlaivio atsargų arba oro uosto atsargų.

Išsamią informaciją apie nuotolinius mokymus ir prisijungimą rasite adresu http://mokymai.dialogus.lt/

Taip pat „Dialogus” vykdo aviacijos saugumo nuotolinius mokymus anglų kalba.