Civilinės aviacijos administracija (CAA) patvirtino UAB „Dialogus“ kaip ūkio subjektą, turintį teisę vykdyti pavojingų krovinių (DGR) vežimo oro transportu mokymus nuotoliniu būdu.

UAB „Dialogus“ suteikta teisė nuotoliniu būdu mokyti šių kategorijų asmenis:

  • V kategorija – krovinių ekspeditoriaus darbuotojai, atsakingi už krovinių ir pašto antžemines paslaugas ir jų saugojimą bei krovimą;
  • VIII kategorija – vežėjų ir antžeminių paslaugų tiekėjų darbuotojai, atsakingi už krovinių, pašto, bagažo antžemines paslaugas ir jų saugojimą bei krovimą;
  • XIX kategorija – keleivius aptarnaujantys darbuotojai;
  • XX kategorija – skrydžio įgulos nariai, orlaivio krovos planuotojai ir ją prižiūrintys (kontroliuojantys) darbuotojai;
  • XI kategorija – orlaivio įgulos nariai (išskyrus skrydžio įgulos narius);
  • XII kategorija – aviacijos saugumo darbuotojai, atliekantys keleivių ir jų bagažo, krovinių, pašto, atsargų patikrinimą.

Išsamią informaciją apie nuotolinius mokymus pavojingų krovinių mokymus (DGR) ir prisijungimą rasite adresu: http://dgr.dialogus.lt/ . Mokymai vedami anglų kalba.