UAB „Dialogus” organizuoja Civilinės aviacijos saugumo mokymus asmenims, atsakingiems už aviacijos saugumo priemonių taikymą ir (arba) atliekantiems aviacijos saugumo patikrą, patekimo kontrolę ar kitokią saugumo kontrolę.

Mokymus veda Civilinės aviacijos administracijos (toliau vadinama – CAA) patvirtinti aviacijos saugumo instruktoriai.

UAB „Dialogus“ taip pat suteikta teisė vykdyti aviacijos saugumo mokymus nuotoliniu būdu.

Mokome šių kategorijų asmenis:

Oro uostų darbuotojų mokymas:

 • Asmenis, rankinį bagažą, nešamus daiktus ir bagažo skyriuje vežamą bagažą tikrinančių asmenų mokymas
 • Oro vežėjo paštą ir medžiagas, orlaivio atsargas ir oro uosto atsargas tikrinančių asmenų mokymas
 • Patekimo kontrolę oro uoste vykdančių, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekančių asmenų mokymas
 • Transporto priemones tikrinančių asmenų mokymas
 • Asmenų, vykdančių oro vežėjo pašto ir medžiagų, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, mokymas

Oro uostų ir krovinių agentų darbuotojų mokymas:

 • Krovinius ir paštą tikrinančių asmenų mokymas
 • Asmenų, vykdančių krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, mokymas

Orlaivio įgulų mokymas:

 • Orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekančių asmenų mokymas
 • Orlaivio apsaugą užtikrinančių asmenų mokymas

Keleivius registruojančių darbuotojų mokymas:

 • Už bagažo priklausomybės nustatymą atsakingų asmenų mokymas

Aviacijos saugumo vadovaujančių darbuotojų mokymas:

 • Asmenų, kurie tiesiogiai vadovauja saugumo kontrolę vykdantiems asmenims (vadovų), mokymas
 • Asmenų, turinčių bendrąją atsakomybę nacionaliniu arba vietos lygmeniu užtikrinti, kad saugumo programa ir jos įgyvendinimas atitiktų visas teisės aktų nuostatas (už saugumą atsakingų vadovų), mokymas

Asmenų, išskyrus keleivius, kuriems reikia nelydimiems patekti į riboto patekimo zonas, mokymas

Norėdami užsakyti instruktoriaus vedamus mokymus susisiekite su mumis el.paštu info@dialogus.lt arba telefonu: +370 602 36454