Konsultacijos ir integruoti bei optimalūs sprendimai Jūsų verslui

Efektyvi įmonės veikla yra pagrindinis jos sėkmės garantas. Racionalus išteklių panaudojimas, kaštų optimizavimas ir efektyvūs įmonės veiklos procesai yra kiekvieno verslo subjekto siekiamybė. Profesionalūs UAB „Dialogus“ ekspertai padės Jums to pasiekti. Visada pirmiausiai detaliai išanalizuojame kliento problemą ir ieškome geriausiai jo poreikius tenkinančio, integruoto ir optimalaus sprendimo.

Mes įsitikinę, kad mūsų teikiamos paslaugos kainuoja mažiau nei jų nebuvimas, nes mūsų tikslas – taupyti Jūsų pinigus ir laiką. Pirmasis susitikimas – nemokamas ir neįpareigojantis pokalbis, po kurio mes pateikiame konkretų pasiūlymą.

UAB „Dialogus“ konsultuoja šiais klausimais:

 • oro uosto steigimas, planavimas, techninių priemonių diegimas, veiklos procedūrų nustatymas
 • oro vežėjo pažymėjimo ir licencijos oro susisiekimui vykdyti gavimas
 • naujo aviacijos verslo ar naujų projektų įvertinimas, finansinis pagrindimas, rekomendacijos, planavimas ir jei reikia, vykdymas
 • orlaivių įsigijimo, nuomos, registravimo klausimai
 • orlaivių tinkamumas skraidyti, techninės priežiūros vykdymas
 • aerodromų steigimas, sertifikavimas ir priežiūra
 • antžeminių paslaugų teikimas, sąlygos, priežiūra
 • aviacijos saugumo užtikrinimas bei saugumo sistemų kūrimas bei diegimas
 • oro navigacijos paslaugų teikimas
 • keleivių teisių apsauga bei pagalba ginant keleivio teisėtus interesus
 • aviacijos mokymo organizacijų steigimas, sertifikavimas bei priežiūra

Papildomai konsultuojame aviacijos įmonių vadovus strategijos analizės, strategijos formulavimo, strategijos įgyvendinimo klausimais. Kuriame ir tobuliname jau esamas klientų įmonių organizacines, įmonių valdymo struktūras, tobuliname verslo procesus ir technologijas, didiname gebėjimą konkuruoti, padedame suderinti esamų resursų panaudojimo modelius su siekiamais įmonės verslo tikslais.

UAB „Dialogus“ gali Jums padėti rengti dokumentus (programas, planus, vadovus, instrukcijas ir t.t.) visose civilinės aviacijos veiklos srityse.